Media coverage

Nytt flytende havvindprosjekt ved Goliat – kan tilføre Hammerfestregionen 300 GWh fornybar energi

July 3rd 2023
Share

London and Haugesund, 26 April 2023: Odfjell Oceanwind, Source Galileo Norge og Vår Energi har innledet samarbeid om et pilotprosjekt for flytende havvind ved Goliat.

Goliat Floating Production platform
The Goliat floating production platform

GoliatVIND er en planlagt flytende havvindpark tilkoblet Goliat-plattformen og den eksisterende strømkabelen til land. Hensikten med prosjektet er økt produksjon av fornybar energi til elektrifisering i en region som har stort og sterkt økende behov fremover.

GoliatVIND er spennende fordi man får demonstrert norsk havvindteknologi i et krevende område. Slike prosjekter er også viktige for at vi skal oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen før 2030, sier Gunnar Birkeland, administrerende direktør i Source Galileo Norge. 

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, der flere forhold er under utredning før konseptbeslutning og vedtak om utbygging kan fattes. Dette omfatter regulatorisk rammeverk, inkludert insentiver og konsesjon til utbygging fra myndighetene.  

GoliatVIND er planlagt med opptil 75MW installert kapasitet, som tilsvarer ca. 0.3 TWh tilført energi til Hammerfestregionen i et gjennomsnittsår. Foreløpig planlegges det for fem flytende vindturbiner à 15 MW, fem til ti kilometer fra Goliat-plattformen. Området på 71 grader nord, befinner seg ca. 80 km nordvest for Hammerfest på 3-400 meter dybde og er ideelt for designet til Odfjell Oceanwinds flytende vindfundament Deepsea Star™.

Odfjell Oceanwind har modnet fram teknologi og løsninger for flytende havvind som også er kvalifisert for Barentshavet. I parallell har vi jobbet fram en leverandørkjede som kan hjelpe oss å realisere vindparker av denne type. Løsningene som skal demonstreres på GoliatVIND er standardiserte og kan benyttes på alle lokasjoner i Nord-Atlanteren som er egnet for flytende havvind. Dette er derfor et svært viktig prosjekt for oss, og som vil muliggjøre en rask spredning og skalering av teknologien både til andre prosjekter i Norge og i utlandet. Systematisk arbeid over flere år gjør at vi kan bygge ut GoliatVIND allerede i 2026 dersom alle eksterne faktorer er på plass, sier Simen Lieungh, styreleder i Odfjell Oceanwind. 

"Prosjektet muliggjør kvalifikasjon av løsninger og en tidlig investering i lokal leverandørindustri som er viktige forutsetninger for andre og større havvindutbygginger"

Gunnar Birkeland, CEO Source Galileo Norge

En viktig forutsetning for at prosjektet skal lykkes er god sameksistens med fiskeriinteressene i regionen og at tilknytning til Goliat ikke medfører operasjonell risiko for produksjonen på olje- og gassinstallasjonen. Det er derfor innledet dialog med relevante fiskeriorganisasjoner og det gjennomføres nå tekniske studier på Goliat. Det er også en forutsetning for at prosjektet skal realiseres at man klarer å gjøre prosjektet lønnsomt for alle parter.  

– Prosjektet muliggjør kvalifikasjon av løsninger og en tidlig investering i lokal leverandørindustri som er viktige forutsetninger for andre og større havvindutbygginger, sier Gunnar Birkeland i Source Galileo Norge.

Om Goliat  
Goliat er et oljefelt i Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest. Plattformen er i dag elektrifisert og forsynes med strøm fra land med en kraftkabel med kapasitet på 75 MW. Plattformen driftes av operatør Vår Energi og Equinor er partner.

Om Odfjell Oceanwind og Source Galileo
Odfjell Oceanwind er en norsk flytende havvindspesialist som kombinerer Odfjells 50-årige maritime tradisjon og erfaring fra design, bygging og operasjon av flytende enheter i værharde forhold med 20 års erfaring fra utvikling av løsninger fra flytende havvind. Odfjell Oceanwind har kontorer i Bergen, Stavanger, Oslo og Aberdeen.

Source Galileo er en europeisk utbygger og langsiktig eier av fornybare energisystemer, inkludert sol, batteri, hydrogen, nett, samt land- og havvind. Source Galileo Norge har hovedkontor i Haugesund og ansvar for flytende havvind. Organisasjonen på ca. 70 personer lokalisert i Dublin, London, Milano og Haugesund, har lang erfaring innen bygging og drift av havvindanlegg.

Odfjell Oceanwind og Source Galileo utvikler flytende vindprosjekter i Norge og skal delta i konkurransen om konsesjon på Utsira Nord.

Pressekontakt

Sara Alvsaker
Kommunikasjonsrådgiver, Apriil PR Oslo
Tel.: +47 456 34 558
E-mail: sara.alvsaker@apriil.no